سال 95منطقه 3 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۹ اسفند
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
خيابانسازي خيابان شهداي خواجو
خيابانسازي خيابان شهداي خواجو
خيابانسازي خيابان شهداي خواجو
خيابانسازي خيابان شهداي خواجو
خيابانسازي خيابان شهداي خواجو نام پروژه
1031012005 کد پروژه
بهينه كار آپادانا نام پيمانکار
2,361,991,997 ريال مبلغ اوليه پيمان
180 روز مدت پيمان
87/107199 شماره پيمان
87/10/03 تاريخ تحويل زمين
2,361,991,997 ريال مبلغ کلی پيمان