سال 95منطقه 3 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
احداث خيابان سرتاوه
احداث خيابان سرتاوه
احداث خيابان سرتاوه
احداث خيابان سرتاوه
احداث خيابان سرتاوه نام پروژه
1031012004 کد پروژه
ابنيه گستر سپاهان نام پيمانکار
1,418,045,829 ريال مبلغ اوليه پيمان
150 روز مدت پيمان
6/5898 شماره پيمان
87/03/22 تاريخ تحويل زمين
1,418,045,829 ريال مبلغ کلی پيمان