سال 95منطقه 3 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
مجموعه تجاري بدنه شرقي چهارباغ عباسي
مجموعه تجاري بدنه شرقي چهارباغ عباسي
مجموعه تجاري بدنه شرقي چهارباغ عباسي
مجموعه تجاري بدنه شرقي چهارباغ عباسي
مجموعه تجاري بدنه شرقي چهارباغ عباسي نام پروژه
1031068001 کد پروژه
سازمان نوسازي وبهسازي نام پيمانکار
20,000,000,000 ريال مبلغ اوليه پيمان
600 روز مدت پيمان
6/16495 شماره پيمان
85/05/15 تاريخ تحويل زمين
20,000,000,000 ريال مبلغ کلی پيمان