سال 95منطقه 8 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ آبان
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
احداث ساختمان اداري و دفاتر معاونت خدمات شهري و معاونت عمران منطقه
احداث ساختمان اداري و دفاتر معاونت خدمات شهري و معاونت عمران منطقه
احداث ساختمان اداري و دفاتر معاونت خدمات شهري و معاونت عمران منطقه
احداث ساختمان اداري و دفاتر معاونت خدمات شهري و معاونت عمران منطقه
احداث ساختمان اداري و دفاتر معاونت خدمات شهري و معاونت عمران منطقه نام پروژه
کد پروژه
نام پيمانکار
مبلغ اوليه پيمان
مدت پيمان
شماره پيمان
تاريخ تحويل زمين
700/000/000ريال مبلغ کلی پيمان
  معرفی پروژه ها