سال 95منطقه 8 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
 
جستجو
پروژه های مناطق
منطقه 14 |منطقه 13 |منطقه 12 |منطقه 11 |منطقه 10 |منطقه 9 |منطقه 8 |منطقه 7 |منطقه 6 |منطقه 5 |منطقه 4 |منطقه 3 |منطقه 2 |منطقه 1
دفع آبهاي سطحي خيابان خليفه سلطاني
دفع آبهاي سطحي خيابان خليفه سلطاني
دفع آبهاي سطحي خيابان خليفه سلطاني
دفع آبهاي سطحي خيابان خليفه سلطاني
دفع آبهاي سطحي خيابان خليفه سلطاني نام پروژه
1081042022 کد پروژه
سپهر ساروج سپاهان نام پيمانکار
853169616 مبلغ اوليه پيمان
124 مدت پيمان
88/41542 شماره پيمان
88/04/07 تاريخ تحويل زمين
853169616 مبلغ کلی پيمان
  معرفی پروژه ها