سال 95منطقه 5 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
 
جستجو
محله سيچا ن
محله سيچا ن
محله سيچا ن
محله سيچا ن
اين محله جزءِ بخش پنج ازمحلات جنوبي رودخانه زاينده رود مي باشد و درواقع ازدهاتي است كه به شهراصفهان اتصال يافته است.1 ازلحاظ تاريخي سيچان ديهي بود درجنوب زاينده رود و با ديه حسين آباد همسايه . شاه عباس اراضي جنوب زاينده رود را كه درست درشمال اين ده واقع شده بود ظاهرأ تا حد خود رودخانه ، هنگامي كه ارامنه را ازارمنستان به اصفهان كوچانيد به آنها بخشيد و فرمان هايي صادركرد تا ارمنيان دراين اراضي مستقر شوند. اين اراضي شامل سه ديه مارنان،قينان و سيچان بود واين هرسه با توسعه شهراصفهان به انضمام جلفا كه ارمنيان ساخته اند يكي ازمحلات معتبر اصفهان به شمارآمد. جابري انصاري اين قسمت را جزو بهترين محلات اصفهان ازلحاظ آب و هوا ذكرمي كند.2 واژه سيچان ازسه جزءِ ((سي + چ +ان )) تشكيل شده است.كلمه ((سي )) تلفظ ديگري است از((زي)) كه ازمصدر((زيستن )) آمده است . وطبيعي ترين انتخاب نام براي محل زندگي و زيست گاه آدميان است. وپسوند ((ان)) را براي نسبت وكثرت به كارمي برند.بنابراين سيچان به معني محل زيست است. وازباب تسميه حال ومحل اين نام را به خود گرفته است.3 ازاين محله نيزبزرگاني برخواسته اند كه ازجمله آنها مي توان اشاره كرد به عبدالله بن محمدعلي سيچاني ازخوشنويسان خط نستعليق كه درسال 1095هـ.ق مي زيسته است آقا عبدالمولي با تخلص شعري ((سيچاني اصفهاني)) كه ازشعراي معاصرشيخ علي حزين وازسادات بوده و درعلوم عربي دست داشته وخط شكسته را درست مي نوشت.4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1. رفيعي مهرآبادي: آثارملي اصفهان ،ص 236. 2. جابري انصاري : تاريخ اصفهان ،ص 417. 3. مهريار: فرهنگ نام ها وآباديهاي كهن اصفهان ، ص 504و503. 4. رفيعي مهرآبادي :همان .