سال 95منطقه 4 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
 
جستجو
پينارت
پينارت
پينارت
پينارت
پينارت (فنارت – پنارت ) نام دوديه است . يكي واقع در دهستان حومه اردستان وديگري « پنارت اصفهان » است .كه درقسمت جي بر كنار رودخانه زاينده رود قراردارد وسر سبز خرم است .اين ديه كه درجنوب شرقي اصفهان قرار دارد ازسوي شمال به جا ده سابق اصفهان به يزد مي رسد واز جنوب دركنار رودخانه زاينده رود قرار دارد . اين دو عامل باعث آبادي وارزش بالاي زمين هاي آن گرديده است . اين قسمت ازاصفهان جزو مناطق انتهايي اصفهان مي باشد كه رودخانه زاينده رود دركنارآن مي گذرد وآب مورد نياز آن نيز از زاينده رود وچاه آب تأمين مي شود.1 ازلحاظ واژه شناسي تركيب آن چنين است « پي + ن+نارت » . « پي » تخفيت يا فته واژه « اپي» به معناي اب است ومشا بهات بسيارآن را تأييد مي كند :مانند پيسر (ساري)= آب سر، پيسرا (هشتپر):و« ن» حرف زايد وقايه است . براي جدا كردن حروف صدادار. و«ارت» به معني مقدس.2. روي هم رفته به معني « آب مقدس » وازمعني آن مي توان به قدمت آن پي برد . به قول استاد مهريار:« نام خوبي است براي محل ومردمي كه تحت تأ ثير دين « بهديني » قرار داشته اند.3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1.فرهنگ جغرافيايي ايران (جلد دهم ) ،ص47. 2.مهريار،محمد : فرهنگ جامع نام ها و آباديها ي كهن اصفهان ، ص 245و246. 3. همان مآخذ ،