سال 94منطقه 2 شهرداری
English\العربیهنقشه سایتعضویت و ورود اعضاloginصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ فروردين
 
جستجو
بابوكان
بابوكان
بابوكان
بابوكان

بابوكان يا بابكان يادآورنام اردشير بابكان است وبه اصطلاح امروز حاوي نام خانوادگي اردشير مي باشد. دراصفهان به صورت بابوكان نام دو محل مي باشد. اولي ديهي مي باشد ازدهستان ماربين اصفهان كه نزديك به شهراصفهان مي باشد و منظور ازاين نوشته همين محل مي باشد. وبابوكان ديگري نام ديهي مي باشد درقسمت علياي شهرضا. راجع به بابوكان ماربين اصفهان بايد گفت كه بسياربه اصفهان نزديك است وتبديل به شهري شده است. به اين لحاظ كه آداب و رسوم مردم آن را ازصورت قديمي به صورت شهروشهرنشيني گرايش پيدا كرده است. از لحاظ واژه شناسي نيزبابوكان ازريشه كلمه (( بابك و بابكان )) است و وجود حرف ((و)) كه به صورت ضمه تلفظ مي شود ازباب تسامح است ورنگ وصبغه محلي دارد. و الا اصل كلمه همان ((بابك )) است به انضمام پسوند ((ان )) كه نشانه تسبت است.1 همچنين ((بوكان)) بوكان به معني (عروسان ، سرزمين آب فراوان ، گلزار) نيزمي باشد. اين منطقه به دليل دارا بودن آب و هواي مطبوع وباغ هاي زيبا وقنات هاي فراوان همانند عروسي زيبا دربلوك ماربين تلقي مي شد. درشمال بابوكان كوههاي پلارت نگهبان منطقه بود.2 از لحاظ موقعيت مكاني در خيابان امام خميني قرارگرفته و بيشتر زمين هاي آن كشاورزي بوده كه اخيرأ خانه سازي دراين محله نيز رسوخ كرده است . يك قطعه قديمي نيز دراين محله بوده كه اكنون ازبين رفته و تبديل به مكان كشت و زرع شده است . 1.مهريار: همان ، ص 177و178. 2. صرامي ، رسول : سده درگذرزمان ، ص 97.