سال 95منطقه 7 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
 
جستجو
ورزش
ورزش
ورزش
ورزش
ورزش بر وزن لرزش به معني ورزيدن همچو خمير ساختن آب با آرد و آميزش تمام دادن بچيزهاي ديگر آميخته وهر كاري است كه بسيار و باد باد كنند براي آنكه در آن هنرمند وكامل شوند. در فرهنگ معين به معني عمل كردن، كاركردن، حصول، كاشت، زراعت و اجراي مرتب تمرينات بدني به منظور تكميل قواي جسمي و روحي آمده. درفرهنگ عميد: پياپي كردن كاري براي تمرين وعادت، حركت دادن پياپي اعضاء بدن براي تقويت اعصاب وعضلات، هرگونه عمل و حركتي كه براي تقويت اعضاء وبه منظور حفظ تندرستي به تنهايي يا دسته جمعي انجام داده شود. در لغت نامه دهخدا معاني بسياري براي آن ذكر شده ولي معني مد نظر دراينجا: اجراي مرتب تمرينهاي بدني به منظور تكميل قواي جسمي و روحي. كسب و اكتساب. تمرين و مشق.ملكه. پراتيك. هركاري كه بسيار وپي در پي كنند براي آنكه در آن هنرمند و كامل شوند و ناظم الاطباء آورده كوشش وجهد. فايده. حاصل. منفعت. پرهيز. اجتناب. زهد. رياضت و حركات و اعمالي مخصوصه كه براي قوت اعمال بدني همه روزه به جاي مي آورند