سال 95منطقه 6 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
 
جستجو
هفت دست
هفت دست
هفت دست
هفت دست
به جهت وجود يكي از قصرهاي سلاطين صفوي در اين قسمت ، به نام آن بناي تاريخي نام گذاري شده است. اين عمارت در باغ وسيع سعادت آباد اصفهان واقع بوده است. سعادت آباد اصفهان پيش از احداث آن درسال 1056ق مسكن زرتشتيان بود. شاه عباس دوم دستور داد تا آنها را به انتهاي جلفا كوچانيده و نسبت به احداث باغ مذكور و قصرهاي داخل آن اقدام نمايند. اين باغ ميان پل الله وردي خان( سي و سه پل) و پل خواجو در كنار جنوبي زاينده رود واقع بوده و روبروي اين باغ باغي ديگر به نام باغ درياچه در شمال رودخانه خود نمايي مي كرده است، وضع طوري نشان مي دهد كه هر دو باغ در حكم يك باغ است و رودخانه زاينده رود از ميان آن مي گذرد . اين دو باغ به وسيله پل جويي( وجه تسميه پل جويي آن است كه جوي آبي به طول در ازاي 147 متر و حرض تقريباً يك متر كه عرض دهانه آن نيم متر و عمق آن در همين حدود يا كمتر بوده است. اين جوي واسطه رسانيدن آب به باغات سلطنتي شمال رودخانه بوده است.) به يكديگر متصل مي شدند. قصر هفت دست يكي از مهمترين قصرهاي باغ سعادت آباد بود كه متصل به عمارت آينه خانه بوده و با باغ هاي اطرافش در ان زمان بيش از بيست هزار مترمربع مساحت داشته. اطراف ان اطاق هاي تو در توئي بوده كه از گچ بري زر اندود و مينا كاري تزئين مي شده – كف قصر از سنگ مرمر شفاف بوده و حوض هايي از سنگ مرمر و سماق داشته است. تخت شاه عباس در اين كاخ بر روي تخته سنگ بزرگ مرمري، مانند آينه صيقلي به طول هت متر و عرض بيش از سه متر قرار داشته كه موج هاي طبيعي بر جلوه آن مي افزوده . اين قصر در اوايل قاجاريه نيز هنوز بر پا بوده است چنانچه اوژن فلاندن ، نقاش معروف فرانسوي همراه هيأتي فرانسوي در سال 1840 م ( 1255ق) مقارن ايام حكومت محمد شاه قاجار كه در اصفهان اقامت داشته،‌ در قصر هفت دست به حضور شاه رسيده اند . براي رسيدن به خدمت شاه قريب نيم ساعت در قصر آئينه خانه استراحت كرده اند و سپس به قصر كوچك هفت دست رفته اند. از آئينه خانه تا هفت دست دالان طويلي پيموده اند و سپس به باغ مذبور وارد شده و از بين دو صف سرباز گذشته و به كاخ مزبور داخل شده اند. فلاندن عمارت مزبور را جنين توصيف كرده است : « تالار كه اكنون در آن هستيم كوچك ليكن با نقاشي ها و طلا كاريها ي فراوان تزئين گرديده و جوي كوچكي از وسط آن مي گذرد كه در ميان عمارت تشكيل حوضي را مي دهد. در آخر تالار صفحه ايست كه با چهار ميله پله بدان مي رسد. اين صفحه شاه نشيني كوچكي است كه نقاشي هاي زيبا دارد و سه پنجره با ميله هاي كوچك بدين تالار روشنايي مي بخشد. فتحعلي شاه قاجار در سال 1250 ق در اصفهان در قصر هفت دست بدرود زندگي گفته و جنازة او را به قم انتقال دادند. به طوري كه مولف نصف جهان في تعريف الاصفهان نوشته است در سال 1308 ق فقط يك دستگاه از هفت دست عمارت باقي بوده و بقيه خراب شده بود. ساختمان هفت دست از سال 1275ق وجود داشته، به طوري كه شيخ جابري انصاري در كتاب اصفهان و ري و همه جهان بدان اشاره نموده است. در زمان ظل السلطان اين كاخ ها وباغ ها از بين رفته و در مكان آن كارخانه ريسندگي و بافندگي وطن كه از قديمي ترين كارخانه هاي اصفهان بود در اين بخش ايجاد گرديد. در دورة معاصر نيز با انتقال كارخانه ريسندگي و بافندگي به شمال شهر ( جاده تهران) ، اين قسمت در محدوده مركزي شهر اصفهان گرديد. اين خيابان از چهار باغ بالا تا شيخ صدوق و ادامه آن از شيخ صدوق به طرف مير و بوستان آئينه خانه را در بر مي گيريد.