سال 95منطقه 8 شهرداری
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
 
جستجو
ميدان جمهوري اسلامي
ميدان جمهوري اسلامي
ميدان جمهوري اسلامي
ميدان جمهوري اسلامي
نوعي ازحكومت سياسي برآمده ازانقلاب اسلامي ــ شيعي ايران درسال 1357 ش كه درروز دوازدهم فروردين ماه 1358 ش طي يك همه پرسي عمومي و با 2/98 آراءِ مثبت مردم ايران پديد آمد و نظام سلطنتي را رسمأ برانداخت . اين نوع نظام سياسي ازهمان آغاز كار جهت ضد سلطنت گرفت و اين نوع حكومت سياسي براين نظريه استواربود كه نظام سلطنتي را از بنياد خلاف اسلام معرفي كرد وبرآن شد كه فقيهان به دليل مسئوليتي كه دين ازطريق نيابت عامۀ امام غايب برعهدۀ آنان گذاشته است،موظفند حكومت هاي نا صالح وضد اسلام را براندازند و خود حكومتي بربنياد ديانت وشريعت ايجاد كنند. اين عنوان نشان مي دهد كه نظام سياسي مورد اعتقاد رهبرانقلاب و مردم مسلمان ازنظر شكل، نوع، تشكيلات ((جمهوري)) است وازنظر محتوي((اسلامي )) است. ((جمهوري)) است به اين دليل كه قرار است، مانند ديگر نظام هاي دموكراتيك جهان متكي به آراءِ مردم باشد و((اسلامي)) است به اين دليل كه معتقد است درچهارچوب شريعت واحكام اسلام عمل كند و اهداف انقلابي خود را ( استقلال ــ آزادي ــ جمهوري اسلامي ) ازطريق جمهوري پارلمان تحقق بخشد.1 دروازه تهران : نام ديگر اين ميدان در تلفظ عامه ((دروازه تهران )) مي باشد . به جهت اينكه اصلي ترين ورودي و خروجي اصفهان به تهران از اين ميدان صورت مي گيرد . از لحاظ موقعيت مكاني اين ميدان در غرب اصفهان قرار گرفته و خيابان هاي امام خميني (ره )، خرم ، آيت الله كاشاني ، شهيد احمد فروغي و رباط از آن منشعب مي گردد. 1. دايرة المعارف تشيع ، جلد 5 ، ص 443و444.