سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۴ شنبه ۷ شهريور
 
جستجو
 
آخرین مهلت موضوع مناقصه مناقصه گزار
1393/11/20 آگهي مناقصه 34-93 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
1394/04/15 سيستم اطلاعاتي مسيريابي خودروهاي عملياتي سازمان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان
1394/04/11 نگهداري ، حفظ و حراست فضاي سبز، تنظيف، رفت و روب و جمع آوري پسماند و نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ناژوان شهرداري اصفهان
1394/04/21 خريد تصاوير ماهواره اي سال 94 شهر اصفهان شهرداري اصفهان
1394/04/22 فاز اول عمليات تهيه و اجراي جدول، پياده روسازي و سيستم دفع آبهاي سطحي در پروژه خيابان سازي هاي شهرك صنعتي نيك انديش واقع در محدوده منطقه 4 شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/04/22 عمليات پخش دستي و تراكم آسفالت در معابر فرعي منطقه پانزده شهرداري اصفهان را از طريق مناقصه عمومي ب سازمان عمران شهرداري
1394/04/22 عمليات پخش دستي و تراكم آسفالت در معابر فرعي منطقه چهارده شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/04/22 عمليات پخش دستي و تراكم آسفالت در معابر فرعي منطقه چهار شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/04/08 تمديد مهلت شركت در مناقصه خدمات نظافت و پذيرايي ساختمان مناطق و بعضي معاونتهاي شهرداري بصورت حجمي شهرداري اصفهان
1394/04/01 عمليات قالب بندي و بتن ريزي و عمليات تهيه و اجراي آرماتوربندي در zone3 (قسمت ويلاهاي VIP) پروژه تاسيسات زير بنايي، محوطه سازي (بخش اول) و خيابان سازي مركز همايشهاي بين المللي اصفهان واقع در محدوده منطقه شش شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/04/01 عمليات پخش دستي و تراكم آسفالت در معابر فرعي منطقه چهار شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/04/01 عمليات پخش دستي و تراكم آسفالت در معابر فرعي منطقه پانزده شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/03/04 فاز اول عمليات اجراي آرماتوربندي پروژه تقاطع غير همسطح اشكاوند در محدوده منطقه شش شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/03/23 فاز اول عمليات اجراي آرماتوربندي پروژه تقاطع غير همسطح اشكاوند در محدوده منطقه شش شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/03/23 عمليات تهيه و اجراي لوله كشي گاز پروژه تاسيسات زير بنايي، محوطه سازي و خيابان سازي مركز همايشهاي بين المللي اصفهان واقع در محدوده منطقه شش شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/03/24 عمليات تهيه و اجراي لوله كشي آبياري و آب آشاميدني آب محوطه پروژه تاسيسات زير بنايي، محوطه سازي و خيابان سازي مركز همايشهاي بين المللي اصفهان واقع در محدوده منطقه شش شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/06/10 : خريد لوله و اتصالات مورد نياز پروژه تصفيه خانه پساب سپاهان شهر واقع در منطقه 5 شهرداري اصفهان ، ب : خريد لوله و اتصلات و شيرآلات مورد نياز پروژه كلكتور منطقه 13 شهرداري اصفهان و ج : خريد لوله و اتصالات و شيرآلات خط انتقال آب اتوبان فرودگاه واقع در منطقه 14 شهرداري اصفهان : خريد لوله و اتصالات مورد نياز پروژه تصفيه خانه پساب سپاهان شهر واقع در منطقه 5 شهرداري اصفهان ، ب : خريد لوله و اتصلات و شيرآلات مورد نياز پروژه كلكتور منطقه 13 شهرداري اصفهان و ج : خريد لوله و اتصالات و شيرآلات خط انتقال آب اتوبان فرودگاه واقع در منطقه 14 شهرداري اصفهان
1394/06/07 فاز اول عمليات لكه گيري مكانيزه در معابر مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/05/25 عمليات تهيه و اجراي جدول، پياده روسازي و سيستم دفع آبهاي سطحي در پروژه احداث خيابان اتصال شهرك كوثر به خيابان بهارستان در محدوده منطقه 12 شهرداري اصفهان سازان عمران شهرداري اصفهان
1394/05/25 فاز دوم عمليات لكه گيري مكانيزه در معابر مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/03/04 عمليات احداث سازه دسترسي جنوب شرقي ايستگاه مترو آزادي واقع در محدوده منطقه پنج شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/05/25 عمليات توليد سنگ شكسته از طريق واحد دانه بندي شماره سه مجتمع توليدي صفه واقع در بلوار رضوان محدوده گردنه زينل سازمان عمران شهرداري
1394/05/25 خريد، نصب و راه اندازي سيستم گرمايش و استخراج قير از استخر قير كارخانه آسفالت شهروند سپاهان واقع در جاده حبيب آباد سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/22 دارد عمليات تهيه و اجراي جدول، پياده روسازي و سيستم دفع آبهاي سطحي در پروژه احداث خيابان مينو در محدوده منطقه 12 شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/22 ارائه خدمات مهندسي در زمينه اداره واحد نقشه برداري پروژه تقاطع غير همسطح اشكاوند در محدوده منطقه شش شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/05/18 دارد عمليات تهيه و اجراي لوله كشي آتش نشاني محوطه پروژه تاسيسات زير بنايي، محوطه سازي و خيابان سازي مركز همايشهاي بين المللي اصفهان واقع در محدوده منطقه شش شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/05/18 فاز اول عمليات لكه گيري مكانيزه در معابر مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/20 دارد عمليات خاكبرداري، نخاله برداري، تخريب آسفالت و بتن و حمل نخاله حاصله به گردنه زينل و عمليات حمل مصالح از مجتمع توليدي صفه به محل پروژه خيابان سازي هاي شهرك صنعتي نيك انديش واقع در محدوده منطقه 4 شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/05/14 حفاظت و نگهباني از اماكن مورد نظر سازمان در سطح شهر اصفهان و مجتمع توليدي صفه واقع در گردنه زينل سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/06/10 تجديد مزايده تعدادي از مستحدثات شامل كارگاه، سالن و دفاتر كار واقع در شهرك كارگاهي اميركبير سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
a
 
آخرین مهلت نوبت مزایده موضوع مزایده مزایده گذار
1394/06/07 فروش يك باب واحد تجاري در كندرو شرقي صياد شيرازي مجتمع صياد شيرازي طبقه همكف پلاك شماره2 سازمان عمران شهرداري
1394/06/11 تجديد مزايده تعدادي از مستحدثات شامل كارگاه، سالن و دفاتر كار واقع در شهرك كارگاهي اميركبير سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
مزايده واگذاري حق امتياز بهره برداري از چايخانه محوطه سبزي ميدان مركزي ميوه و تره بار اصفهان سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/07/06 اول واحدهاي مسكوني پروژه جلوان شهرداري اصفهان
1394/05/26 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/05/26 اول واحدهاي تجاري شهرداري در مجموعه بوستان واقع در خيابان گلستان شهرداري اصفهان
1394/04/31 . برداري از چايخانه محوطه سبزي ميدان مركزي ميوه و تره بار سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/04/14 اول دفع پسماند هاي ساختماني واقع در گردنه زينل و اخذ هزينه خدمات بر طبق نظر ونظارت كارفرما سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1394/04/22 اول واحدهاي تجاري مجتمع تجاري بازرگان شهرداري اصفهان
1394/04/22 اول بهره برداري از رستوان باشگاه شماره 2 شهرداري شهرداري اصفهان
. عمليات تهيه مصالح و اجراي سايه بان در مجاورت داخلي ديواره هاي محوطه ي جمعه بازار بعثت سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/04/14 . بهره برداري از غرفات بازار گل و گياه سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/04/13 . بهره برداري از برخي از غرفات بازارهاي كوثر6، 7 و 9 سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/04/15 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/04/15 اول واحدهاي تجاري مجموعه هشت بهشت (بدنه شرق چهارباغ عباسي) شهرداري اصفهان
1394/03/20 اول واگذاري تعدادي از غرفات در پايانه هاي مسافربري كاوه ،صفه و جي سازمان پايانه ها
1394/03/25 اول اصلاحيه سه قطعه زمين جاي تجاري واقع در خيابان كمال خيابان صاحب الزمان (عج) شهرداري اصفهان
1394/03/25 اول اجاره پارك هاي ترافيك كودكان شهرداري اصفهان
1394/03/04 اول فروش 100 تن آهن آلات استحصالي از پسماندشهري سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1394/03/04 اول فروش حدود 5 تن آهن آلات ذوبي سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1394/03/25 دوم واحدهاي تجاري اداري و تعدادي انباري ها جهان نما شهرداري اصفهان
1394/03/25 دوم بام مجموعه تجاري هشت بهشت (بدنه شرق خيابان چهارباغ عباسي) شهرداري اصفهان
1394/03/25 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/03/11 دوم تمديد مهلت شركت در مزايده پروژه مشاركتي گلستان شهرداري اصفهان
1394/03/18 اول واحدهاي تجاري و تعدادي انباري ها مجموعه عتيق شهرداري اصفهان
1394/02/28 اول واحدهاي مسكوني پروژه گلستان خيابان گلستان شهرداري اصفهان
1394/02/28 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/02/27 اول پاركينگ هاي عمومي شهرداري اصفهان
1394/02/14 اول واگذاري تعدادي از غرفات در پايانه هاي مسافربري كاوه ،جي و زاينده رود سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان
1394/02/22 دوم واگذاري تعدادي از غرفات حمل و نقلي در پايانه صمديه سازمان پايانه ها مسافربري شهرداري اصفهان
1394/02/14 اول پاركينگ عمومي باغ غدير شهرداري اصفهان
1394/02/14 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/02/21 اول بام مجموعه تجاري هشت بهشت (بدنه شرق خيابان چهارباغ عباسي) شهرداري اصفهان
1394/02/21 اول واحدهاي تجاري و اداري مجموعه حكيم شهرداري اصفهان
1394/02/21 اول واحدهاي تجاري اداري و تعدادي انباري ها جهان نما شهرداري اصفهان
1393/12/27 اول واگذاري تعدادي از غرفات در پايانه هاي مسافربري كاوه،صفه،جي و زاينده رود سازمان پايانه ها مسافربري شهرداري اصفهان
1393/12/25 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/01/24 اول اجاره پاركينگ هاي عمومي شهرداري شهرداري اصفهان
1393/12/23 اول املاك شهرداري اصفهان
1393/12/21 اول اجاره پاركينگ باغ پرندگان شهرداري اصفهان
1393/12/18 اول فروش گذر متروكه شهرداري اصفهان
1393/12/25 اول فروش واحدهاي مجموعه هشت بهشت (پروژه بدنه شرق چهارباغ عباسي) شهرداري اصفهان
1393/12/18 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1393/12/11 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1393/12/18 اول واگذاري امتياز بهره برداري موقت غرفه¬هاي پل دوم باغ پرندگان و واگن كشنده شهرداري اصفهان
1393/12/18 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1393/12/18 اول فروش واحدهاي مجموعه جهان نما شهرداري اصفهان
1393/12/04 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1393/11/20 اجاره مركز پردازش و فضاي بازمجتمع بازيافت شرق كارخانه كود آلي سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1393/11/18 انجام عمليات جمع آوري مواد بازيافتي لاك ونايلون وپت وفلزات از روي نوار ضايعات سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
تاریخ خلاصه اطلاعیه عنوان اطلاعیه نویسنده اطلاعیه
1394/03/27 . فراخوان شناسايي پيمانكار «پياده سازي زيرساخت احراز هويت متمركز »
1394/03/20 فراخوان شماره 51- علل و عوامل موثر بر بروز تخلفات ساختماني و ارزيابي تاثيرات و پيامد هاي تخلفات بر معماري و شهرسازي شهر و ارائه راهكارهاي كاهش تخلفات فراخوان شماره 51- علل و عوامل موثر بر بروز تخلفات ساختماني و ارزيابي تاثيرات و پيامد هاي تخلفات بر معماري و شهرسازي شهر و ارائه راهكارهاي كاهش تخلفات
1394/03/20 فراخوان شماره 52- مطالعات و تدوين ضوابط طراحي پايدار و اقليمي ساختمان‌هاي شهر اصفهان (مبتني بر انرژي‌هاي تجديد‌پذير از قبيل انرژي خورشيدي و ...) فراخوان شماره 52- مطالعات و تدوين ضوابط طراحي پايدار و اقليمي ساختمان‌هاي شهر اصفهان (مبتني بر انرژي‌هاي تجديد‌پذير از قبيل انرژي خورشيدي و ...)
1394/02/15 شهرداري اصفهان در نظر دارد شركت هاي متخصص در زمينه توليد نرم افزارهاي اندرويدي را در خصوص پروژه «طراحي و توليد نرم افزار تلفن همراه(اندرويد)» جهت ارائه خدمات شهرداري اصفهان به شهروندان شناسايي نمايد. طراحي و توليد نرم افزار تلفن همراه(اندرويد)
1394/02/09 آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران حفظ، حراست و نگهداري پارك ها و فضاي سبز آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران حفظ، حراست و نگهداري پارك ها و فضاي سبز
1394/02/06 آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران تنظيف معابر و جمع آوري و حمل پسماند آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران تنظيف معابر و جمع آوري و حمل پسماند
1394/02/06 آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران تنظيف معابر و جمع آوري و حمل پسماند آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران تنظيف معابر و جمع آوري و حمل پسماند
1394/02/06 آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي آگهي فراخوان پيمانكاران تخصصي نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي آگهي فراخوان پيمانكاران تخصصي نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي
1394/02/06 آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي
1394/02/06 آگهي فراخوان عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مستقر در عرصه پارك ها و فضاي سبز آگهي فراخوان عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مستقر در عرصه پارك ها و فضاي سبز
1394/02/06 آگهي فراخوان عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مستقر در عرصه پارك ها و فضاي سبز آگهي فراخوان عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مستقر در عرصه پارك ها و فضاي سبز
1394/01/23 شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات «تجهيز، بهينه سازي و نصب و راه اندازي سيستم استريمينگ بازارهاي كوثر بر بستر اينترانت شهرداري» را به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. بهينه سازي و نصب و راه اندازي سيستم استريمينگ بازارهاي كوثر بر بستر اينترانت شهرداري
1394/01/18 راخوان شماره 50- طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان فراخوان شماره 50- طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان
1393/12/28 مطالعات تأثيرات فرهنگي - اجتماعي (متفا) طرح توسعه بازارهاي روز كوثر فراخوان شماره 49- مطالعات تأثيرات فرهنگي - اجتماعي (متفا) طرح توسعه بازارهاي روز كوثر
1393/12/26 فراخوان شماره 48- مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهري اصفهان فراخوان شماره 48 - مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهري اصفهان
1393/11/08 . نمايشگر (LED, LCD) هوشمند با قابليت اتصال به شبكه هاي ارتباطي (GSM،ADSL و ...)
1393/10/06 شهرداري اصفهان به منظور «معرفي و امكان رزرو اماكن استيجاري براي اسكان مسافرين از طريق اينترنت» در نظر دارد نرم افزار ستاد تسهيلات سفر خود را در قالب خريد بسته نرم افزاري با شرايط قيد شده در پيوست تامين نمايد. فراخوان شناسايي نرم افزار ستاد تسهيلات سفر
1393/10/03 فراخوان شماره 47- شناسايي اثرات متقابل حمل و نقل و برنامه‌ريزي كاربري زمين در شهر اصفهان فراخوان شماره 47- شناسايي اثرات متقابل حمل و نقل و برنامه‌ريزي كاربري زمين در شهر اصفهان
1393/09/13 طراحي و استقرار فرآيند تأمين نيازمندي‌ها در حوزه پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان فراخوان شماره 46- طراحي و استقرار فرآيند تأمين نيازمندي‌ها در حوزه پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان
1393/09/13 ارائه ايده طراحي معماري پل روگذر شهيد اردستاني واقع در بزرگراه شهيد اردستاني ( اتوبان فرودگاه ) فراخوان طراحي معماري پل شهيد اردستاني
1393/07/23 فراخوان شماره 45- مطالعات تأثيرات فرهنگي - اجتماعي (متفا) طرح تجديد حيات، بهسازي و نوسازي چهارباغ عباسي فراخوان شماره 45- مطالعات تأثيرات فرهنگي - اجتماعي (متفا) طرح تجديد حيات، بهسازي و نوسازي چهارباغ عباسي
1393/06/12 . فراخوان شناسايي پيمانكار انجام امور حوزه روابط عمومي
1393/06/11 گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران
1393/06/10 استخدام شهر روياها فراخوان شهرروياها
1393/06/08 . فراخوان شناسايي پيمانكار نصب و راه اندازي نرم افزار مكانيزه نظارت بر حفاري هاي معاونت خدمات شهري
1393/06/06 سازمان طراحي شهرداري اصفهان در نظر دارد از خدمات مشاوره مهندسين و مشاوران داراي صلاحيت و تجربه در زمينه طراحي شهري براي طراحي فضا و منظر شهري پـروژه تقاطع و پل بتني روگذر 25 آبان (محل تقاطع خيابان هاي كاوه وشهيد باهنر) استفاده نمايد. فراخوان سازمان طراحي مهندسي
1393/05/20 فراخوان شماره 44- طرح نامه دانشنامه شهر اصفهان فراخوان شماره 44 - طرح نامه دانشنامه شهر اصفهان
1393/05/13 فراخوان نازك كاري سالن هاي جنبي مركز همايش هاي بين المللي اصفهان فراخوان نازك كاري سالن هاي جنبي مركز همايش هاي بين المللي اصفهان
1393/03/25 فراخوان مسابقه طراحي يكروزه (اسكيس) طراحي نمازخانه در بوستان شفق و بهاران( منطقه نه شهرداري اصفهان ) فراخوان مسابقه طراحي يكروزه (اسكيس) طراحي نمازخانه در بوستان شفق و بهاران( منطقه نه شهرداري اصفهان )
1393/03/18 سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان در نظر دارد « نرم‌افزارهاي BPMS » داخلي يا خارجي كه داراي شركت­هاي پشتيباني كننده داخل كشور باشند، را شناسايي نمايد. فراخوان شناسايي نرم‌افزارهاي BPMS