سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۴ شنبه ۲۴ بهمن
 
جستجو
 
آخرین مهلت موضوع مناقصه مناقصه گزار
1394/11/21 مزايده 7 دستگاه خودرو سبك سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/11/07 12
1393/11/20 آگهي مناقصه 34-93 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
1394/08/09 آگهي شناسايي توليدكننده سازمان قطار شهري اصفهان و حومه
1394/10/13 خريد 8 دستگاه سرور HP شهرداري اصفهان
1394/10/14 خريد6 تخته تشك نجات زيگلر سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان
1394/10/16 بهره برداري از يك باب سالن تجاري به متراژ حدود 160 متر مربع با كاربري بازيهاي رايانه اي سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/06/17 آگهي مناقصه خريد سنگ مزار سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
1394/06/17 آگهي مزايده امورخدمات مجالس سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
1394/09/26 بهره برداري از يك باب سالن تجاري به متراژ حدود 160 متر مربع با كاربري بازيهاي رايانه اي سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/09/10 اجراي عمليات احداث تالار 26 ميدان مركزي ميوه و تره بار سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/10/02 اجراي عمليات احداث بازار روز كوثر چهارده سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/08/17 عمليات خيابان سازي بين پارت يك و دو بلوك 26 شهرك كارگاهي اميركبير سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/09/12 آگهي مناقصه 31-94 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
1394/09/15 آگهي مناقصه 32-94 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
1394/08/23 4
1394/08/04 آگهي مناقصه 28-94 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
1394/09/12 اجراي عمليات محوطه سازي مقابل بلوك 4 _ 22 شهرك كارگاهي اميركبير سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/09/02 آگهي مناقصه 30-94 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
1394/08/06 احداث يك باب گلخانه فلزي در باغ گلها سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان
a
 
آخرین مهلت نوبت مزایده موضوع مزایده مزایده گذار
. مزايده 7 دستگاه خودرو سبك سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/12/04 اول پاركينگ عمومي سنبلستان شهرداري اصفهان
1394/12/02 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/12/04 اول پاركينگ هاي عمومي شهرداري اصفهان
1394/12/09 اول اجاره رستوران زاگرس شهرداري اصفهان
1394/11/26 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/11/25 اصلاحيه آگهي مزايده شهرداري اصفهان
1394/11/25 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/11/18 اول آهن آلات قراضه شهرداري اصفهان
1394/11/11 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/11/25 اول آهن آلات ضايعاتي شهرداري اصفهان
1394/10/27 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/10/20 اول واحدهاي باقيمانده شهرداري شهرداري اصفهان
1394/10/29 اول پاركينگ عمومي سنبلستان شهرداري اصفهان
1394/10/16 . بهره برداري از يك باب سالن تجاري به متراژ حدود 160 متر مربع با كاربري بازيهاي رايانه اي سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/10/22 اول پاركينگ هاي عمومي شهرداري اصفهان
1394/10/13 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/10/03 واگذاري تعدادي از غرفات پايانه هاي مسافربري كاوه وصفه سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان
1394/10/16 اول پاركينگ باغ غدير شهرداري اصفهان
1394/09/25 . بهره برداري از يك باب سالن تجاري به متراژ حدود 160 متر مربع با كاربري بازيهاي رايانه اي سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/09/10 فروش تعدادي از مستحدثات خود شامل : تعدادي سوله و واحد تجاري شهرك كارگاهي قصر صنعت سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/09/14 فروش
1394/09/15 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/09/14 واگذاري تعدادي از غرفات پايانه هاي مسافربري كاوه و جي و صفه سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان
فروش 15 تن ضايعات آهن ذوبي كارخانه كود آلي سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1394/09/08 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/09/08 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/08/17 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/08/25 واگذاري حق بهره برداري تعدادي از غرفات پايانه هاي مسافربري كاوه و جي سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان
1394/09/02 اول آگهي فراخوان عمومي شهرداري اصفهان
1394/08/20 اول پاركينگ هاي عمومي شهرداري اصفهان
1394/08/11 دوم واگذاري حق بهره‌برداري تعدادي از غرفه‌هاي پايانه هاي‌ مسافربري كاوه و صفه سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان
1394/08/17 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
تاریخ خلاصه اطلاعیه عنوان اطلاعیه نویسنده اطلاعیه
1394/11/06 برگزاري مناقصه نگهداري تعميرات و تاسيسات و تجهيزات آبنماي موزيكال سپاهان شهر و روشنايي مادي هفتون برگزاري مناقصه نگهداري تعميرات و تاسيسات و تجهيزات آبنماي موزيكال سپاهان شهر و روشنايي مادي هفتون
1394/10/29 . آگهي دعوت به همكاري (اصلاحيه فراخوان مورخ 94/09/07)
1394/09/29 آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران خدمات شهري شامل پيمانكاران تنظيف معابر شهري ، جمع آوري و حمل پسماند آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران خدمات شهري
1394/09/29 آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران خدمات شهري شامل پيمانكاران تخصصي نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران خدمات شهري شامل پيمانكاران تخصصي نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي
1394/09/28 . آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي "اجراي مرحله اول پروژه تكميل و غني سازي معابر شهر اصفهان"
1394/09/22 شناسايي بهره بردار از مجموعه تفريحي شهر روياها آگهي فراخوان عمومي
1394/09/22 شناسايي بهره بردار از مجموعه تفريحي شهر روياها آگهي فراخوان عمومي
1394/09/09 ارجاع خدمات مشاوره در زمينه هاي 1- فرآيند تعيين راه حل ها و ساخت، 2 مدل بومي مديريت طرح و پروژه و 3- مديريت تأمين كنندگان آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي مشاوران(تمديد شد)
1394/09/09 تأمين و استقرار فرهنگ نامه داده شهرداري آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي مشاوران،تأمين و استقرار فرهنگ نامه داده شهرداري(تمديد شد)
1394/09/05 . آگهي دعوت به همكاري
1394/08/27 تهيه نرم¬افزار نظارت تصويري مركز مديريت و كنترل ترافيك شهرداري اصفهان آگهي فراخوان عمومي شناسايي پيمانكار
1394/08/26 مطالعات كاربردي نمودن داده‌هاي ليدار و تصاوير ماهواره‌اي در مديريت شهري آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي كيفي مشاوران
1394/08/06 شهرداري اصفهان در نظر دارد نسبت به "تامين زيرساخت نرم افزارهاي موبايل" اقدام نمايد . فراخوان شناسايي پيمانكار تامين زيرساخت نرم افزارهاي موبايل
1394/07/22 فراخوان عمومي شناسايي توليدكنندگان كف فرش و جداول بتني فراخوان عمومي شناسايي توليدكنندگان كف فرش و جداول بتني
1394/03/27 . فراخوان شناسايي پيمانكار «پياده سازي زيرساخت احراز هويت متمركز »
1394/03/20 فراخوان شماره 51- علل و عوامل موثر بر بروز تخلفات ساختماني و ارزيابي تاثيرات و پيامد هاي تخلفات بر معماري و شهرسازي شهر و ارائه راهكارهاي كاهش تخلفات فراخوان شماره 51- علل و عوامل موثر بر بروز تخلفات ساختماني و ارزيابي تاثيرات و پيامد هاي تخلفات بر معماري و شهرسازي شهر و ارائه راهكارهاي كاهش تخلفات
1394/03/20 فراخوان شماره 52- مطالعات و تدوين ضوابط طراحي پايدار و اقليمي ساختمان‌هاي شهر اصفهان (مبتني بر انرژي‌هاي تجديد‌پذير از قبيل انرژي خورشيدي و ...) فراخوان شماره 52- مطالعات و تدوين ضوابط طراحي پايدار و اقليمي ساختمان‌هاي شهر اصفهان (مبتني بر انرژي‌هاي تجديد‌پذير از قبيل انرژي خورشيدي و ...)
1394/02/15 شهرداري اصفهان در نظر دارد شركت هاي متخصص در زمينه توليد نرم افزارهاي اندرويدي را در خصوص پروژه «طراحي و توليد نرم افزار تلفن همراه(اندرويد)» جهت ارائه خدمات شهرداري اصفهان به شهروندان شناسايي نمايد. طراحي و توليد نرم افزار تلفن همراه(اندرويد)
1394/02/09 آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران حفظ، حراست و نگهداري پارك ها و فضاي سبز آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران حفظ، حراست و نگهداري پارك ها و فضاي سبز
1394/02/06 آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران تنظيف معابر و جمع آوري و حمل پسماند آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران تنظيف معابر و جمع آوري و حمل پسماند
1394/02/06 آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي آگهي فراخوان پيمانكاران تخصصي نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي آگهي فراخوان پيمانكاران تخصصي نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي
1394/02/06 آگهي فراخوان عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مستقر در عرصه پارك ها و فضاي سبز آگهي فراخوان عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مستقر در عرصه پارك ها و فضاي سبز
1394/01/23 شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات «تجهيز، بهينه سازي و نصب و راه اندازي سيستم استريمينگ بازارهاي كوثر بر بستر اينترانت شهرداري» را به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. بهينه سازي و نصب و راه اندازي سيستم استريمينگ بازارهاي كوثر بر بستر اينترانت شهرداري
1394/01/18 راخوان شماره 50- طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان فراخوان شماره 50- طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان
1393/12/28 مطالعات تأثيرات فرهنگي - اجتماعي (متفا) طرح توسعه بازارهاي روز كوثر فراخوان شماره 49- مطالعات تأثيرات فرهنگي - اجتماعي (متفا) طرح توسعه بازارهاي روز كوثر
1393/12/26 فراخوان شماره 48- مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهري اصفهان فراخوان شماره 48 - مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهري اصفهان
1393/11/08 . نمايشگر (LED, LCD) هوشمند با قابليت اتصال به شبكه هاي ارتباطي (GSM،ADSL و ...)
1393/10/06 شهرداري اصفهان به منظور «معرفي و امكان رزرو اماكن استيجاري براي اسكان مسافرين از طريق اينترنت» در نظر دارد نرم افزار ستاد تسهيلات سفر خود را در قالب خريد بسته نرم افزاري با شرايط قيد شده در پيوست تامين نمايد. فراخوان شناسايي نرم افزار ستاد تسهيلات سفر
1393/10/03 فراخوان شماره 47- شناسايي اثرات متقابل حمل و نقل و برنامه‌ريزي كاربري زمين در شهر اصفهان فراخوان شماره 47- شناسايي اثرات متقابل حمل و نقل و برنامه‌ريزي كاربري زمين در شهر اصفهان
1393/09/13 طراحي و استقرار فرآيند تأمين نيازمندي‌ها در حوزه پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان فراخوان شماره 46- طراحي و استقرار فرآيند تأمين نيازمندي‌ها در حوزه پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان