سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۴ جمعه ۱۷ مهر
 
جستجو
 
آخرین مهلت موضوع مناقصه مناقصه گزار
1393/11/20 آگهي مناقصه 34-93 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
1394/06/17 آگهي مناقصه خريد سنگ مزار سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
1394/06/17 آگهي مزايده امورخدمات مجالس سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
1394/04/15 سيستم اطلاعاتي مسيريابي خودروهاي عملياتي سازمان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان
1394/07/23 عمليات تهيه تجهيزات و اصلاح تاسيسات الكتريكي برخي از بازارهاي روز كوثر سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/07/23 عمليات تهيه مصالح و اجراي پوشش كف برخي از بازارهاي روز كوثر سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/06/26 خريد و نصب بچينگ مورد نياز در مجتمع توليدي صفه سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/07/13 آگهي مناقصه 25-94 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
1394/06/21 تدقيق و تثبيت محدوده شهر اصفهان شهرداري اصفهان
1394/07/05 آگهي مناقصه 23-94 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
1394/07/09 آگهي مناقصه 24-94 پل چمران - معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
a
 
آخرین مهلت نوبت مزایده موضوع مزایده مزایده گذار
1394/07/23 فروش تعداد 48 دستگاه اطاقك (كيوسك از جنس آلومينيوم با شاسي از جنس آهن) سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/07/22 فروش تعدادي از مستحدثات شامل : كارگاه، سالن و دفاتر كار شهرك كارگاهي اميركبير سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/07/13 اول واگذاري تعدادي از غرفات پايانه هاي مسافربري شهرداي اصفهان سازمان پايانه هاي مسافريري شهرداري اصفهان
1394/07/26 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/07/13 اول پارك ترافيك كودكان شهرداري اصفهان
1394/07/13 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
اول آگهي مزايده امورخدمات مجالس سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
1394/06/11 تجديد مزايده تعدادي از مستحدثات شامل كارگاه، سالن و دفاتر كار واقع در شهرك كارگاهي اميركبير سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
مزايده واگذاري حق امتياز بهره برداري از چايخانه محوطه سبزي ميدان مركزي ميوه و تره بار اصفهان سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/07/06 اول واحدهاي مسكوني پروژه جلوان شهرداري اصفهان
1394/05/26 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/04/31 . برداري از چايخانه محوطه سبزي ميدان مركزي ميوه و تره بار سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/04/22 اول واحدهاي تجاري مجتمع تجاري بازرگان شهرداري اصفهان
. عمليات تهيه مصالح و اجراي سايه بان در مجاورت داخلي ديواره هاي محوطه ي جمعه بازار بعثت سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/04/14 . بهره برداري از غرفات بازار گل و گياه سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/04/13 . بهره برداري از برخي از غرفات بازارهاي كوثر6، 7 و 9 سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/04/15 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/03/25 اول اجاره پارك هاي ترافيك كودكان شهرداري اصفهان
1394/03/04 اول فروش 100 تن آهن آلات استحصالي از پسماندشهري سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1394/03/04 اول فروش حدود 5 تن آهن آلات ذوبي سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1394/03/25 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/02/28 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/02/27 اول پاركينگ هاي عمومي شهرداري اصفهان
1394/02/14 اول واگذاري تعدادي از غرفات در پايانه هاي مسافربري كاوه ،جي و زاينده رود سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان
1394/02/22 دوم واگذاري تعدادي از غرفات حمل و نقلي در پايانه صمديه سازمان پايانه ها مسافربري شهرداري اصفهان
1394/02/14 اول پاركينگ عمومي باغ غدير شهرداري اصفهان
1394/02/14 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/02/21 اول واحدهاي تجاري و اداري مجموعه حكيم شهرداري اصفهان
1393/12/27 اول واگذاري تعدادي از غرفات در پايانه هاي مسافربري كاوه،صفه،جي و زاينده رود سازمان پايانه ها مسافربري شهرداري اصفهان
1393/12/25 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/01/24 اول اجاره پاركينگ هاي عمومي شهرداري شهرداري اصفهان
1393/12/23 اول املاك شهرداري اصفهان
1393/12/21 اول اجاره پاركينگ باغ پرندگان شهرداري اصفهان
تاریخ خلاصه اطلاعیه عنوان اطلاعیه نویسنده اطلاعیه
1394/03/27 . فراخوان شناسايي پيمانكار «پياده سازي زيرساخت احراز هويت متمركز »
1394/03/20 فراخوان شماره 51- علل و عوامل موثر بر بروز تخلفات ساختماني و ارزيابي تاثيرات و پيامد هاي تخلفات بر معماري و شهرسازي شهر و ارائه راهكارهاي كاهش تخلفات فراخوان شماره 51- علل و عوامل موثر بر بروز تخلفات ساختماني و ارزيابي تاثيرات و پيامد هاي تخلفات بر معماري و شهرسازي شهر و ارائه راهكارهاي كاهش تخلفات
1394/03/20 فراخوان شماره 52- مطالعات و تدوين ضوابط طراحي پايدار و اقليمي ساختمان‌هاي شهر اصفهان (مبتني بر انرژي‌هاي تجديد‌پذير از قبيل انرژي خورشيدي و ...) فراخوان شماره 52- مطالعات و تدوين ضوابط طراحي پايدار و اقليمي ساختمان‌هاي شهر اصفهان (مبتني بر انرژي‌هاي تجديد‌پذير از قبيل انرژي خورشيدي و ...)
1394/02/15 شهرداري اصفهان در نظر دارد شركت هاي متخصص در زمينه توليد نرم افزارهاي اندرويدي را در خصوص پروژه «طراحي و توليد نرم افزار تلفن همراه(اندرويد)» جهت ارائه خدمات شهرداري اصفهان به شهروندان شناسايي نمايد. طراحي و توليد نرم افزار تلفن همراه(اندرويد)
1394/02/09 آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران حفظ، حراست و نگهداري پارك ها و فضاي سبز آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران حفظ، حراست و نگهداري پارك ها و فضاي سبز
1394/02/06 آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران تنظيف معابر و جمع آوري و حمل پسماند آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران تنظيف معابر و جمع آوري و حمل پسماند
1394/02/06 آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران تنظيف معابر و جمع آوري و حمل پسماند آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران تنظيف معابر و جمع آوري و حمل پسماند
1394/02/06 آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي آگهي فراخوان پيمانكاران تخصصي نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي آگهي فراخوان پيمانكاران تخصصي نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي
1394/02/06 آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي
1394/02/06 آگهي فراخوان عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مستقر در عرصه پارك ها و فضاي سبز آگهي فراخوان عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مستقر در عرصه پارك ها و فضاي سبز
1394/02/06 آگهي فراخوان عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مستقر در عرصه پارك ها و فضاي سبز آگهي فراخوان عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مستقر در عرصه پارك ها و فضاي سبز
1394/01/23 شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات «تجهيز، بهينه سازي و نصب و راه اندازي سيستم استريمينگ بازارهاي كوثر بر بستر اينترانت شهرداري» را به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. بهينه سازي و نصب و راه اندازي سيستم استريمينگ بازارهاي كوثر بر بستر اينترانت شهرداري
1394/01/18 راخوان شماره 50- طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان فراخوان شماره 50- طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان
1393/12/28 مطالعات تأثيرات فرهنگي - اجتماعي (متفا) طرح توسعه بازارهاي روز كوثر فراخوان شماره 49- مطالعات تأثيرات فرهنگي - اجتماعي (متفا) طرح توسعه بازارهاي روز كوثر
1393/12/26 فراخوان شماره 48- مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهري اصفهان فراخوان شماره 48 - مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهري اصفهان
1393/11/08 . نمايشگر (LED, LCD) هوشمند با قابليت اتصال به شبكه هاي ارتباطي (GSM،ADSL و ...)
1393/10/06 شهرداري اصفهان به منظور «معرفي و امكان رزرو اماكن استيجاري براي اسكان مسافرين از طريق اينترنت» در نظر دارد نرم افزار ستاد تسهيلات سفر خود را در قالب خريد بسته نرم افزاري با شرايط قيد شده در پيوست تامين نمايد. فراخوان شناسايي نرم افزار ستاد تسهيلات سفر
1393/10/03 فراخوان شماره 47- شناسايي اثرات متقابل حمل و نقل و برنامه‌ريزي كاربري زمين در شهر اصفهان فراخوان شماره 47- شناسايي اثرات متقابل حمل و نقل و برنامه‌ريزي كاربري زمين در شهر اصفهان
1393/09/13 طراحي و استقرار فرآيند تأمين نيازمندي‌ها در حوزه پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان فراخوان شماره 46- طراحي و استقرار فرآيند تأمين نيازمندي‌ها در حوزه پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان
1393/09/13 ارائه ايده طراحي معماري پل روگذر شهيد اردستاني واقع در بزرگراه شهيد اردستاني ( اتوبان فرودگاه ) فراخوان طراحي معماري پل شهيد اردستاني
1393/07/23 فراخوان شماره 45- مطالعات تأثيرات فرهنگي - اجتماعي (متفا) طرح تجديد حيات، بهسازي و نوسازي چهارباغ عباسي فراخوان شماره 45- مطالعات تأثيرات فرهنگي - اجتماعي (متفا) طرح تجديد حيات، بهسازي و نوسازي چهارباغ عباسي
1393/06/12 . فراخوان شناسايي پيمانكار انجام امور حوزه روابط عمومي
1393/06/11 گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران
1393/06/10 استخدام شهر روياها فراخوان شهرروياها
1393/06/08 . فراخوان شناسايي پيمانكار نصب و راه اندازي نرم افزار مكانيزه نظارت بر حفاري هاي معاونت خدمات شهري
1393/06/06 سازمان طراحي شهرداري اصفهان در نظر دارد از خدمات مشاوره مهندسين و مشاوران داراي صلاحيت و تجربه در زمينه طراحي شهري براي طراحي فضا و منظر شهري پـروژه تقاطع و پل بتني روگذر 25 آبان (محل تقاطع خيابان هاي كاوه وشهيد باهنر) استفاده نمايد. فراخوان سازمان طراحي مهندسي
1393/05/20 فراخوان شماره 44- طرح نامه دانشنامه شهر اصفهان فراخوان شماره 44 - طرح نامه دانشنامه شهر اصفهان
1393/05/13 فراخوان نازك كاري سالن هاي جنبي مركز همايش هاي بين المللي اصفهان فراخوان نازك كاري سالن هاي جنبي مركز همايش هاي بين المللي اصفهان
1393/03/25 فراخوان مسابقه طراحي يكروزه (اسكيس) طراحي نمازخانه در بوستان شفق و بهاران( منطقه نه شهرداري اصفهان ) فراخوان مسابقه طراحي يكروزه (اسكيس) طراحي نمازخانه در بوستان شفق و بهاران( منطقه نه شهرداري اصفهان )
1393/03/18 سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان در نظر دارد « نرم‌افزارهاي BPMS » داخلي يا خارجي كه داراي شركت­هاي پشتيباني كننده داخل كشور باشند، را شناسايي نمايد. فراخوان شناسايي نرم‌افزارهاي BPMS