سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۴ دوشنبه ۱۵ تير
 
جستجو
 
آخرین مهلت موضوع مناقصه مناقصه گزار
1393/11/20 آگهي مناقصه 34-93 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
1394/04/11 نگهداري ، حفظ و حراست فضاي سبز، تنظيف، رفت و روب و جمع آوري پسماند و نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ناژوان شهرداري اصفهان
1394/04/08 تمديد مهلت شركت در مناقصه خدمات نظافت و پذيرايي ساختمان مناطق و بعضي معاونتهاي شهرداري بصورت حجمي شهرداري اصفهان
1394/04/13 احداث يك باب گلخانه در مركز تحقيقاتي جروكان سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان
1394/04/18 خريد درختان و درختچه هاي مورد نياز سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان
1394/04/01 عمليات قالب بندي و بتن ريزي و عمليات تهيه و اجراي آرماتوربندي در zone3 (قسمت ويلاهاي VIP) پروژه تاسيسات زير بنايي، محوطه سازي (بخش اول) و خيابان سازي مركز همايشهاي بين المللي اصفهان واقع در محدوده منطقه شش شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/04/01 عمليات پخش دستي و تراكم آسفالت در معابر فرعي منطقه چهار شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/04/01 عمليات پخش دستي و تراكم آسفالت در معابر فرعي منطقه پانزده شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/03/04 فاز اول عمليات اجراي آرماتوربندي پروژه تقاطع غير همسطح اشكاوند در محدوده منطقه شش شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/03/23 فاز اول عمليات اجراي آرماتوربندي پروژه تقاطع غير همسطح اشكاوند در محدوده منطقه شش شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/03/23 عمليات تهيه و اجراي لوله كشي گاز پروژه تاسيسات زير بنايي، محوطه سازي و خيابان سازي مركز همايشهاي بين المللي اصفهان واقع در محدوده منطقه شش شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/03/24 عمليات تهيه و اجراي لوله كشي آبياري و آب آشاميدني آب محوطه پروژه تاسيسات زير بنايي، محوطه سازي و خيابان سازي مركز همايشهاي بين المللي اصفهان واقع در محدوده منطقه شش شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/03/04 عمليات احداث سازه دسترسي جنوب شرقي ايستگاه مترو آزادي واقع در محدوده منطقه پنج شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/22 دارد عمليات تهيه و اجراي جدول، پياده روسازي و سيستم دفع آبهاي سطحي در پروژه احداث خيابان مينو در محدوده منطقه 12 شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/22 ارائه خدمات مهندسي در زمينه اداره واحد نقشه برداري پروژه تقاطع غير همسطح اشكاوند در محدوده منطقه شش شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/20 دارد عمليات خاكبرداري، نخاله برداري، تخريب آسفالت و بتن و حمل نخاله حاصله به گردنه زينل و عمليات حمل مصالح از مجتمع توليدي صفه به محل پروژه خيابان سازي هاي شهرك صنعتي نيك انديش واقع در محدوده منطقه 4 شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/14 فاز دوم عمليات تهيه، ساخت و نصب كليه كارهاي چوبي به انضمام تهيه و اجراي رنگ شامل شبكه هاي چوبي سقف هاي كاذب سرويسها و سالن بصورت گره چيني چوبي، حفاظهاي پنجره بصورت گره چيني چوبي و چارچوبها و درها و لته كاري و لمبه كاري چوبي سه واحد ويلاهاي VIP در پروژه مركز همايشهاي بين المللي اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/14 عمليات تهيه و اجراي جدول و سيستم دفع آبهاي سطحي در پروژه ساماندهي خيابان شادي در محدوده منطقه 12 شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/01 توسعه شبكه فيبرنوري، فاز چهار - كابل كشي مرحله دوم -مسيرهاي مصوب سال 91و92 شهرداري اصفهان
1394/02/03 فاز سوم عمليات قالب بندي و بتن ريزي ايستگاه مترو ميدان آزادي واقع در محدوده منطقه پنج شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/03 فاز چهارم عمليات قالب بندي و بتن ريزي ايستگاه مترو ميدان آزادي واقع در محدوده منطقه پنج شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/03 خريد كابل برق، سيني و نردبان كابل جهت تغذيه تابلوبرقهاي پاركينگ شمالي و فضاي چندمنظوره خيابان عبدالرزاق از طرح احياي ميدان امام علي (ع) واقع در محدوده منطقه سه شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/03 عمليات تهيه و اجراي جدول، پياده روسازي و سيستم دفع آبهاي سطحي در پروژه احداث خيابان مينو در محدوده منطقه 12 شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/03 عمليات ساماندهي خيابان گلزار شهداي عاشق آباد در محدوده منطقه 12 شهرداري اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/03 عمليات حمل آسفالت به محل هاي پخش آسفالت به صورت ماشيني در مناطق 15 گانه سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/02/03 عمليات رنگ آميزي همراه با تهيه مصالح جهت بدنه و سقف هشت دستگاه ويلاي VIP پروژه مركز همايشهاي بين المللي اصفهان سازمان عمران شهرداري اصفهان
1394/01/16 تهيه تجهيزات پسيو و اكتيو داخلي ارتباط 25 دستگاه باكس تقاطعهاي سطح شهر اصفهان شهرداري اصفهان
1393/12/20 تهيه PlanCode شهر اصفهان- فاز 2 شهرداري اصفهان
1394/04/07 آگهي مناقصه 12-94 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
1394/04/07 آگهي مناقصه 13-94 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
a
 
آخرین مهلت نوبت مزایده موضوع مزایده مزایده گذار
1394/04/14 اول دفع پسماند هاي ساختماني واقع در گردنه زينل و اخذ هزينه خدمات بر طبق نظر ونظارت كارفرما سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1394/04/22 اول واحدهاي تجاري مجتمع تجاري بازرگان شهرداري اصفهان
1394/04/22 اول بهره برداري از رستوان باشگاه شماره 2 شهرداري شهرداري اصفهان
. عمليات تهيه مصالح و اجراي سايه بان در مجاورت داخلي ديواره هاي محوطه ي جمعه بازار بعثت سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/04/14 . بهره برداري از غرفات بازار گل و گياه سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/04/13 . بهره برداري از برخي از غرفات بازارهاي كوثر6، 7 و 9 سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان
1394/04/15 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/04/15 اول واحدهاي تجاري مجموعه هشت بهشت (بدنه شرق چهارباغ عباسي) شهرداري اصفهان
1394/03/20 اول واگذاري تعدادي از غرفات در پايانه هاي مسافربري كاوه ،صفه و جي سازمان پايانه ها
1394/03/25 اول اصلاحيه سه قطعه زمين جاي تجاري واقع در خيابان كمال خيابان صاحب الزمان (عج) شهرداري اصفهان
1394/03/25 اول اجاره پارك هاي ترافيك كودكان شهرداري اصفهان
1394/03/04 اول فروش 100 تن آهن آلات استحصالي از پسماندشهري سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1394/03/04 اول فروش حدود 5 تن آهن آلات ذوبي سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1394/03/25 دوم واحدهاي تجاري اداري و تعدادي انباري ها جهان نما شهرداري اصفهان
1394/03/25 دوم بام مجموعه تجاري هشت بهشت (بدنه شرق خيابان چهارباغ عباسي) شهرداري اصفهان
1394/03/25 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/03/11 دوم تمديد مهلت شركت در مزايده پروژه مشاركتي گلستان شهرداري اصفهان
1394/03/18 اول واحدهاي تجاري و تعدادي انباري ها مجموعه عتيق شهرداري اصفهان
1394/02/28 اول واحدهاي مسكوني پروژه گلستان خيابان گلستان شهرداري اصفهان
1394/02/28 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/02/27 اول پاركينگ هاي عمومي شهرداري اصفهان
1394/02/14 اول واگذاري تعدادي از غرفات در پايانه هاي مسافربري كاوه ،جي و زاينده رود سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان
1394/02/22 دوم واگذاري تعدادي از غرفات حمل و نقلي در پايانه صمديه سازمان پايانه ها مسافربري شهرداري اصفهان
1394/02/14 اول پاركينگ عمومي باغ غدير شهرداري اصفهان
1394/02/14 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/02/21 اول بام مجموعه تجاري هشت بهشت (بدنه شرق خيابان چهارباغ عباسي) شهرداري اصفهان
1394/02/21 اول واحدهاي تجاري و اداري مجموعه حكيم شهرداري اصفهان
1394/02/21 اول واحدهاي تجاري اداري و تعدادي انباري ها جهان نما شهرداري اصفهان
1393/12/27 اول واگذاري تعدادي از غرفات در پايانه هاي مسافربري كاوه،صفه،جي و زاينده رود سازمان پايانه ها مسافربري شهرداري اصفهان
1393/12/25 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1394/01/24 اول اجاره پاركينگ هاي عمومي شهرداري شهرداري اصفهان
1393/12/18 واگذاري 9قطعه از املاك سازمان عمران از طريق مزايده سازمان عمران شهرداري اصفهان
1393/12/23 اول املاك شهرداري اصفهان
1393/12/21 اول اجاره پاركينگ باغ پرندگان شهرداري اصفهان
1393/12/18 اول فروش گذر متروكه شهرداري اصفهان
1393/12/25 اول فروش واحدهاي مجموعه هشت بهشت (پروژه بدنه شرق چهارباغ عباسي) شهرداري اصفهان
1393/12/18 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1393/12/11 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1393/12/18 اول واگذاري امتياز بهره برداري موقت غرفه¬هاي پل دوم باغ پرندگان و واگن كشنده شهرداري اصفهان
1393/12/18 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1393/12/18 اول فروش واحدهاي مجموعه جهان نما شهرداري اصفهان
1393/12/04 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1393/11/20 اجاره مركز پردازش و فضاي بازمجتمع بازيافت شرق كارخانه كود آلي سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1393/11/18 انجام عمليات جمع آوري مواد بازيافتي لاك ونايلون وپت وفلزات از روي نوار ضايعات سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1393/11/18 فروش حدود 2000 كيلوگرم نوار نقاله ضايعاتي سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1393/11/20 دوم فروش 250 تن آهن آلات استحصالي از پسماندشهري سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1393/11/27 اول املاك و مستغلات شهرداري اصفهان
1393/11/15 واگذاري تعدادي از غرفات در پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان
1393/11/26 اول فروش 46 واحد از پروژه مشاركتي جلوان شهرداري اصفهان
1393/11/13 اول دو واحد دفتركار شهرك وليعصر شهرداري اصفهان
تاریخ خلاصه اطلاعیه عنوان اطلاعیه نویسنده اطلاعیه
1394/03/27 . فراخوان شناسايي پيمانكار «پياده سازي زيرساخت احراز هويت متمركز »
1394/03/20 فراخوان شماره 51- علل و عوامل موثر بر بروز تخلفات ساختماني و ارزيابي تاثيرات و پيامد هاي تخلفات بر معماري و شهرسازي شهر و ارائه راهكارهاي كاهش تخلفات فراخوان شماره 51- علل و عوامل موثر بر بروز تخلفات ساختماني و ارزيابي تاثيرات و پيامد هاي تخلفات بر معماري و شهرسازي شهر و ارائه راهكارهاي كاهش تخلفات
1394/03/20 فراخوان شماره 52- مطالعات و تدوين ضوابط طراحي پايدار و اقليمي ساختمان‌هاي شهر اصفهان (مبتني بر انرژي‌هاي تجديد‌پذير از قبيل انرژي خورشيدي و ...) فراخوان شماره 52- مطالعات و تدوين ضوابط طراحي پايدار و اقليمي ساختمان‌هاي شهر اصفهان (مبتني بر انرژي‌هاي تجديد‌پذير از قبيل انرژي خورشيدي و ...)
1394/02/15 شهرداري اصفهان در نظر دارد شركت هاي متخصص در زمينه توليد نرم افزارهاي اندرويدي را در خصوص پروژه «طراحي و توليد نرم افزار تلفن همراه(اندرويد)» جهت ارائه خدمات شهرداري اصفهان به شهروندان شناسايي نمايد. طراحي و توليد نرم افزار تلفن همراه(اندرويد)
1394/02/09 آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران حفظ، حراست و نگهداري پارك ها و فضاي سبز آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران حفظ، حراست و نگهداري پارك ها و فضاي سبز
1394/02/06 آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران تنظيف معابر و جمع آوري و حمل پسماند آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران تنظيف معابر و جمع آوري و حمل پسماند
1394/02/06 آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران تنظيف معابر و جمع آوري و حمل پسماند آگهي فراخوان پيمانكاران خدمات شهري ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران تنظيف معابر و جمع آوري و حمل پسماند
1394/02/06 آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي آگهي فراخوان پيمانكاران تخصصي نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي آگهي فراخوان پيمانكاران تخصصي نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي
1394/02/06 آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي آگهي فراخوان پيمانكاران فضاي سبز ويژه ارزشيابي و تعيين امتياز رتبه پيمانكاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي
1394/02/06 آگهي فراخوان عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مستقر در عرصه پارك ها و فضاي سبز آگهي فراخوان عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مستقر در عرصه پارك ها و فضاي سبز
1394/02/06 آگهي فراخوان عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مستقر در عرصه پارك ها و فضاي سبز آگهي فراخوان عمليات نگهداري و تعميرات تاسيسات و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مستقر در عرصه پارك ها و فضاي سبز
1394/01/23 شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات «تجهيز، بهينه سازي و نصب و راه اندازي سيستم استريمينگ بازارهاي كوثر بر بستر اينترانت شهرداري» را به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. بهينه سازي و نصب و راه اندازي سيستم استريمينگ بازارهاي كوثر بر بستر اينترانت شهرداري
1394/01/18 راخوان شماره 50- طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان فراخوان شماره 50- طراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان
1393/12/28 مطالعات تأثيرات فرهنگي - اجتماعي (متفا) طرح توسعه بازارهاي روز كوثر فراخوان شماره 49- مطالعات تأثيرات فرهنگي - اجتماعي (متفا) طرح توسعه بازارهاي روز كوثر
1393/12/26 فراخوان شماره 48- مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهري اصفهان فراخوان شماره 48 - مطالعات جامع حمل و نقل بار درون شهري اصفهان
1393/11/18 اطلاعيه برگزاري مسابقه انتخاب برترين كارگران فضاي سبز اطلاعيه برگزاري مسابقه انتخاب برترين كارگران فضاي سبز
1393/11/08 . نمايشگر (LED, LCD) هوشمند با قابليت اتصال به شبكه هاي ارتباطي (GSM،ADSL و ...)
1393/10/06 شهرداري اصفهان به منظور «معرفي و امكان رزرو اماكن استيجاري براي اسكان مسافرين از طريق اينترنت» در نظر دارد نرم افزار ستاد تسهيلات سفر خود را در قالب خريد بسته نرم افزاري با شرايط قيد شده در پيوست تامين نمايد. فراخوان شناسايي نرم افزار ستاد تسهيلات سفر
1393/10/03 فراخوان شماره 47- شناسايي اثرات متقابل حمل و نقل و برنامه‌ريزي كاربري زمين در شهر اصفهان فراخوان شماره 47- شناسايي اثرات متقابل حمل و نقل و برنامه‌ريزي كاربري زمين در شهر اصفهان
1393/09/13 طراحي و استقرار فرآيند تأمين نيازمندي‌ها در حوزه پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان فراخوان شماره 46- طراحي و استقرار فرآيند تأمين نيازمندي‌ها در حوزه پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان
1393/09/13 ارائه ايده طراحي معماري پل روگذر شهيد اردستاني واقع در بزرگراه شهيد اردستاني ( اتوبان فرودگاه ) فراخوان طراحي معماري پل شهيد اردستاني
1393/07/23 فراخوان شماره 45- مطالعات تأثيرات فرهنگي - اجتماعي (متفا) طرح تجديد حيات، بهسازي و نوسازي چهارباغ عباسي فراخوان شماره 45- مطالعات تأثيرات فرهنگي - اجتماعي (متفا) طرح تجديد حيات، بهسازي و نوسازي چهارباغ عباسي
1393/06/12 . فراخوان شناسايي پيمانكار انجام امور حوزه روابط عمومي
1393/06/11 گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران
1393/06/10 استخدام شهر روياها فراخوان شهرروياها
1393/06/08 . فراخوان شناسايي پيمانكار نصب و راه اندازي نرم افزار مكانيزه نظارت بر حفاري هاي معاونت خدمات شهري
1393/06/06 سازمان طراحي شهرداري اصفهان در نظر دارد از خدمات مشاوره مهندسين و مشاوران داراي صلاحيت و تجربه در زمينه طراحي شهري براي طراحي فضا و منظر شهري پـروژه تقاطع و پل بتني روگذر 25 آبان (محل تقاطع خيابان هاي كاوه وشهيد باهنر) استفاده نمايد. فراخوان سازمان طراحي مهندسي
1393/05/20 فراخوان شماره 44- طرح نامه دانشنامه شهر اصفهان فراخوان شماره 44 - طرح نامه دانشنامه شهر اصفهان
1393/05/13 فراخوان نازك كاري سالن هاي جنبي مركز همايش هاي بين المللي اصفهان فراخوان نازك كاري سالن هاي جنبي مركز همايش هاي بين المللي اصفهان
1393/03/25 فراخوان مسابقه طراحي يكروزه (اسكيس) طراحي نمازخانه در بوستان شفق و بهاران( منطقه نه شهرداري اصفهان ) فراخوان مسابقه طراحي يكروزه (اسكيس) طراحي نمازخانه در بوستان شفق و بهاران( منطقه نه شهرداري اصفهان )