سال 1393درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
العربیه/English
 
رین العابدین صدری
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
1/2/1331 1/12/1329
علی صدیق قاضی نوری
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
16/7/1332 1/5/1332
باقر مدنی پور
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
7/4/1334 17/7/1332
علی مهرابی
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
1336 1335
حبیب ا... اشراقی
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
20/6/1336 25/1/1335
سرتیپ شاپورمختاری
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
20/5/1338 12/6/1336
دکتر فریبرز نوذری
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
25/5/1341 15/8/1340
رضا همایونی
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
1359 1340
رضا سجادی
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
27/10/1343 1/3/1343
مهندس سعید حجازی
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
11/11/1346 22/9/1346
مهندی جهانگیر کیا
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
21/10/1348 11/11/1346
مهندس اکبر مقامی
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
13/9/1349 12/10/1348
تیمسار سرلشکر بهمن رضا نیا
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
26/3/1352 23/9/1349
سید اسماعیل نواب صفا
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
3/6/1352 26/3/1352
محمد مانی
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
13/5/1354 3/6/1352
مهندس رضا آزمایش
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
17/10/1356 13/5/1354
سید اکبر قائمی-سرپرست
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
3/12/1356 18/10/1356
آتامان غنی زاده
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
12/12/1357 4/12/1356
مهندس سید حسین علوی
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
3/12/1359 12/12/1357
مهندس عبدالحسین سیف اللهی
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
25/1/1360 4/12/1359
مهندس حسن درخشنده پور
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
29/8/1362 25/1/1360
محمد حسن ملک مدنی
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
17/3/1369 29/8/1362
مهندس حمیدرضا نیک کار
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
15/11/1370 16/3/1369
مهندس حمیدرضا عظیمیان
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
15/8/1376 26/11/1370
مهندس محمدعلی جوادی
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
15/2/1382 11/8/1376
حسین شهرام نیا -سرپرست
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
8/3/1382 18/2/1382
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد
تاریخ پایان خدمت تاریخ شروع خدمت
- اردیبهشت 82
1 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 4182 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 23781674 تعداد کاربران بر خط 162 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.
ارتباط با مسئولین پرتال