سال 95header
ENGILSHنقشه سایتعضویت و ورود اعضاصفحه اصلی
گالریwidth=10خدمات گردشگریwidth=10خواهر خوانده هاwidth=10اصفهان قدیمwidth=10صنایع دستیwidth=10مفاخر و مشاهیرwidth=10جاذبه های گردشگریwidth=10آثار تاریخیwidth=10معرفی شهرwidth=10
۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ بهمن
 
جستجو
كارشناس فناوري و اطلاعات :سمت محمد رضا :نام انفورماتيك دفتر شهردار
دفتر جناب شهردار :حوزه فعالیت مصلحي :نام خانوادگی
ليسانس كامپيوتر - گرايش IT :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
کارشناس فناوری و اطلاعات :سمت امیر :نام انفورماتیک حراست
مدیریت امور حراست :حوزه فعالیت کشانی :نام خانوادگی
:تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس انفورماتيك :سمت :نام انفورماتيك معاونت هماهنگي
معاونت هماهنگي امور مناطق و سازمان ها :حوزه فعالیت نعمت الهي :نام خانوادگی
ليسانس IT و فوق ليسانس مديريت شهري :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
مسئول فناوري و اطلاعات :سمت محمد صادق :نام انفورماتيك معاونت خدمات شهري
معاونت خدمات شهري :حوزه فعالیت منصوري :نام خانوادگی
فوق ليسانس IT گرايش تجارت الكترونيك :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
مسئول انفورماتيك :سمت آرش :نام انفورماتيك معاونت اداري مالي
شهرداري مركزي و معاونت اداري مالي :حوزه فعالیت حميد نيا :نام خانوادگی
كارشناسي مهندسي نرم افزار Developer و كارشناسي ارشد مديريت اجرايي EMBA :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس انفورماتيك :سمت گيلدا :نام انفورماتيك معاونت عمران
معاونت عمران شهري :حوزه فعالیت حيدري :نام خانوادگی
ليسانس كامپيوتر - نرم افزار :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
مسئول انفورماتيك :سمت كيوان :نام انفورماتيك امور حقوقي
امور حقوقي :حوزه فعالیت مرادي :نام خانوادگی
ليسانس كامپيوتر - سخت افزار :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
مسئول انفورماتيك :سمت محمد حسين :نام انفورماتيك معاونت شهرسازي و معماري
معاونت شهرسازي و معماري :حوزه فعالیت زره ساز :نام خانوادگی
مهندسي كامپيوتر سخت افزار :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
مسئول انفورماتيك :سمت محمود :نام انفورماتيك معاونت فرهنگي اجتماعي
معاونت فرهنگي اجتماعي :حوزه فعالیت شكري :نام خانوادگی
ليسانس كامپيوتر - نرم افزار و فوق ليسانس مديريت اجرايي :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
مسئول انفورماتيك :سمت فيروزه :نام انفورماتيك معاونت حمل و نقل و ترافيك
معاونت حمل و نقل و ترافيك :حوزه فعالیت هرندي زاده :نام خانوادگی
ليسانس مهندسي نرم افزار :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
کارشناس فناوری و اطلاعات :سمت وهاب :نام انفورماتیک منطقه 1
منطقه 1 :حوزه فعالیت یمانی :نام خانوادگی
لیسانس کامپیوتر - نرم افزار :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس فناوري و اطلاعات :سمت مرضيه :نام انفورماتيك منطقه 2
منطقه 2 :حوزه فعالیت شفيعي :نام خانوادگی
فوق ليسانس مديريت فناوري اطلاعات :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
مسئول انفورماتيك :سمت فروزان :نام انفورماتيك منطقه 3
منطقه 3 :حوزه فعالیت امامي :نام خانوادگی
ليسانس فناوري اطلاعات :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
مسئول انفورماتيك :سمت ديانا :نام انفورماتيك منطقه 4
منطقه 4 :حوزه فعالیت تهراني پور :نام خانوادگی
كارشناسي ارشد مديريت سيستمهاي اطلاعاتي :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
مسئول انفورماتيك :سمت پوران :نام انفورماتيك منطقه 5
منطقه 5 :حوزه فعالیت مرتضي پور :نام خانوادگی
ليسانس رياضي - گرايش نرم افزار :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
مسئول انفورماتيك :سمت محمدسجاد :نام انفورماتيك منطقه 6
منطقه 6 :حوزه فعالیت اسامي :نام خانوادگی
مهندسي فناوري اطلاعات و كارشناسي ارشد مديريت سيستم هاي mis اطلاعاتي :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس فناوري و اطلاعات :سمت فاطمه :نام انفورماتيك منطقه 7
منطقه 7 :حوزه فعالیت نوروز علي :نام خانوادگی
ليسانس كامپيوتر - نرم افزار :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس فناوري و اطلاعات :سمت حميد :نام انفورماتيك منطقه 8
منطقه 8 :حوزه فعالیت آل عطابخش :نام خانوادگی
ليسانس كامپيوتر - سخت افزار :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس فناوري و اطلاعات :سمت سيد حسن :نام انفورماتيك منطقه 9
منطقه 9 :حوزه فعالیت مصطفوي :نام خانوادگی
ليسانس برق :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس فناوري و اطلاعات :سمت اميرحسين :نام انفورماتيك منطقه 10
منطقه 10 :حوزه فعالیت مزروعي :نام خانوادگی
كارشناس ارشد مهندسي كامپيوتر-نرم افزار :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
مسئول انفورماتيك :سمت امير :نام انفورماتيك منطقه 11
منطقه 11 :حوزه فعالیت رياحي :نام خانوادگی
ليسانس كامپيوتر - سخت افزار و فوق ليسانس نرم افزار :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس فناوري و اطلاعات :سمت منوچهر :نام انفورماتيك منطقه12
منطقه 12 :حوزه فعالیت علي بابايي :نام خانوادگی
ليسانس كامپيوتر - نرم افزار و فوق ليسانس مديريت IT :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس فناوري و اطلاعات :سمت امير بابك :نام انفورماتيك منطقه13
منطقه 13 :حوزه فعالیت كورنگ بهشتي :نام خانوادگی
ليسانس كامپيوتر - نرم افزار :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
كارشناس فناوري و اطلاعات :سمت احسان :نام انفورماتيك منطقه14
منطقه 14 :حوزه فعالیت لطف الهي :نام خانوادگی
كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
مسئول انفورماتيك :سمت علي :نام انفورماتيك منطقه15
منطقه 15 :حوزه فعالیت نصير زاده :نام خانوادگی
كارشناس ارشد مديريت IT :تحصیلات :پست الکترونیک
    :تلفن
      رزومه
صفحه اصلی مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه ها
پروژه ها
موارد مرتبط