سال 94
ENGLISH نقشه سایت عضویت و ورود اعضا صفحه اصلی
توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى
تمبر سند
width=22
تازه ترین خبرها
width=7
شهرداري متولي حوزه هاي فرهنگي شهر نيست/ تسهيل كننده امور فرهنگي هستيم
حضور موثرتر جهانشهر اصفهان در رويدادهاي بزرگ فراملي و منطقه اي
امور ورزش شهر به وسيله مردم اداره مي شود
نقش مردم در فرهنگ جدي گرفته شود
افزايش سرمايه هاي اجتماعي شهر با اجراي فعاليت هاي فرهنگي
اجراي 20 برنامه فرهنگي متنوع در چهارباغ عباسي اصفهان
ويژه برنامه ميلاد پيامبر اكرم (ص) در پارك جنگلي ناژوان برگزار مي شود
كارت منزلت شهروندي به 5 گروه از شهروندان تعلق مي گيرد
سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان به مديريت استراتژيك نياز دارد
آيين تكريم و معارفه معاون و رئيس سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان
برگزاري دوره هاي آموزشي در 150 كانون سلامت محله محور
سرانه ورزشي هر شهروند اصفهاني 23 سانتي متر است
طرح منزلت شهروندي به دنبال افزايش نشاط اجتماعي به اجرا درآمد/ صدوركارت براي 5 گروه خاص
علت تاسيس خانه رياضيات شكستن ديوارهاي مصنوعي است
دغدغه اصلي سازمان ورزش حضور شهروندان در برنامه هاي ورزشي است
width=22 width=7
اطلاعيه 1 معرفي معاونت 1
سازمانهاي وابسته 1 ساختارتشكيلاتي 1
آمارو اطلاعات 1 هدف وماموريت 1
برنامه ها و همايش ها 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان وسازمانهاي وابسته  1
ارتباط با ما 1 منشوراخلاقي شهرداري اصفهان  وسازمانهاي وابسته ويژه ارباب رجوع  1
فعالیت های انجام شده در سال 1388 1   معرفی مجموعه 1
فعالیت های انجام شده در سال 1389 1   اهداف  و استراتژی ها 1
دبیر خانه بنیاد فرهنگی صبح قریب 1   برنامه ها و شاخص ها 1
  دبيرخانه ورزش پهلواني و زورخانه اي 1
 
 
  کمیته فرهنگ شهروندی 1
 
 
 
  دبیرخانه شهر اسلامی 1