خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 11    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1397/06/18 مناقصه عمليات اجرايي سازه نگهبان، خاكبرداري و سازه ايستگاه شهيد خرازي خط 2 قطار شهري اصفهان 1397/06/18
1397/04/25 مناقصه عمليات اجرايي سازه نگهبان، خاكبرداري و سازه ايستگاه كاشاني خط 2 قطار شهري اصفهان 1397/04/25
1397/03/27 آگهي ارزيابي كيفي مناقصه احداث تونل و سازه هاي جنبي حدفاصل ايستگاههاي مدرس نجفي تا ميدان امام علي (ع) خط 2 قطار شهري اصفهان سازمان قطارشهري اصفهان 1397/03/27
1397/03/20 آگهي مناقصه عمليات جابجايي لوله فاضلاب جنب ايستگاه عمان ساماني ( مهديه ) خط 2 قطار شهري اصفهان به روش لوله راني و روش سنتي حفر نقب سازمان قطارشهري اصفهان 1397/03/20
1397/03/03 آگهي مناقصه خريد، حمل و نصب درب هاي مقاوم به حريق فضاهاي اطفاء اتوماتيك گازي حدفاصل ايستگاه قدس تا شهدا 1397/03/03
<<   <  1 2 3  >   >>