خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 13    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1398/04/14 آگهي مناقصه عمليات اجرايي كارهاي سيويل باقيمانده خط يك سازمان قطارشهري اصفهان 1398/04/14
1398/03/20 آگهي مناقصه خدمات نظارت احداث تونل و سازه هاي جنبي حدفاصل ايستگاه هاي كهندژ (H2) تا ميدان امام علي(ع) (N2) خط 2 قطار شهري اصفهان سازمان قطارشهري اصفهان 1398/03/20
1397/06/18 مناقصه عمليات اجرايي سازه نگهبان، خاكبرداري و سازه ايستگاه شهيد خرازي خط 2 قطار شهري اصفهان 1397/06/18
1397/04/25 مناقصه عمليات اجرايي سازه نگهبان، خاكبرداري و سازه ايستگاه كاشاني خط 2 قطار شهري اصفهان 1397/04/25
1397/03/27 آگهي ارزيابي كيفي مناقصه احداث تونل و سازه هاي جنبي حدفاصل ايستگاههاي مدرس نجفي تا ميدان امام علي (ع) خط 2 قطار شهري اصفهان سازمان قطارشهري اصفهان 1397/03/27
<<   <  1 2 3  >   >>