خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 71    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1397/05/04 آگهي تجديد مناقصه عمومي «تأمين تجهيزات مورد نياز مركز داده شهرداري اصفهان» شهرداري اصفهان 1397/05/15
1397/03/29 تأمين تجهيزات اكتيو سايت اصلي مركز داده موجود - مرحله اول شهرداري اصفهان 1397/04/05
1397/03/17 اجراي سابداكت، كابل‌كشي و فيوژن فيبرنوري اتصال 82 نقطه ترافيكي شهرداري اصفهان 1397/03/24
1397/02/31 نگهداري پسيو شبكه شهرداري اصفهان در سال1397 شهرداري اصفهان 1397/03/08
1397/01/22 تامين و اجراي كانال سازي و كابل كشي فيبرنوري ارتباط قرارگاه ناجا به شبكه شهرداري شهرداري اصفهان 1397/01/28
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>