درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
سازمان مدیریت پسماند

بازديد معاون محترم خدمات شهري و مديركل هماهنگي و نظارت برخدمات شهري از كارخانه كود آلي و سايت سجزي
1397/08/23 تاریخ ثبت
5 تعداد مرور
بازديد معاون محترم خدمات شهري و مديركل هماهنگي و نظارت برخدمات شهري از كارخانه كود آلي و سايت سجزي
1397/08/23 تاریخ ثبت
1 تعداد مرور
بازديد معاون محترم خدمات شهري و مديركل هماهنگي و نظارت برخدمات شهري از كارخانه كود آلي و سايت سجزي
1397/08/23 تاریخ ثبت
3 تعداد مرور
بازديد معاون محترم خدمات شهري و مديركل هماهنگي و نظارت برخدمات شهري از كارخانه كود آلي و سايت سجزي
1397/08/23 تاریخ ثبت
2 تعداد مرور
بازديد معاون محترم خدمات شهري و مديركل هماهنگي و نظارت برخدمات شهري از كارخانه كود آلي و سايت سجزي
1397/08/23 تاریخ ثبت
3 تعداد مرور
بازديد معاون محترم خدمات شهري و مديركل هماهنگي و نظارت برخدمات شهري از كارخانه كود آلي و سايت سجزي
1397/08/23 تاریخ ثبت
2 تعداد مرور
بازديد معاون محترم خدمات شهري و مديركل هماهنگي و نظارت برخدمات شهري از كارخانه كود آلي و سايت سجزي
1397/08/23 تاریخ ثبت
4 تعداد مرور
بازديد معاون محترم خدمات شهري و مديركل هماهنگي و نظارت برخدمات شهري از كارخانه كود آلي و سايت سجزي
1397/08/23 تاریخ ثبت
4 تعداد مرور
بازديد معاون محترم خدمات شهري و مديركل هماهنگي و نظارت برخدمات شهري از كارخانه كود آلي و سايت سجزي
1397/08/23 تاریخ ثبت
4 تعداد مرور

 

تعداد بازدیدکنندگان امروز 2 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 189241 تعداد کاربران بر خط 14 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
آدرس سازمان : اصفهان - خيابان مشتاق سوم ابتداي بلوار ارغوانيه ابتداي بلوار رضوان سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
تلفن : 35314799-35314757
فكس: 35314533 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.
ارتباط با مسئولین پرتال